Lid worden formulier

  Achternaam (verplicht)

  Voornamen voluit (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Straat (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer

  Email (verplicht)

  Door het inschrijven bij de club verklaar ik op de hoogte te zijn van het clubreglement en voor de club geldende statuten, en met deze reglementen en statuten akkoord te gaan.