Ons nieuwe veld.


Wie nu langs het veld van The Red Baron fietst / wandelt of rijdt met de auto kijkt vast verbaasd op. Het hele veld moest op de schop vanwege de enorme aantallen emelten en / of engerlingen die ons gras aan het vernielen waren. Emelten (larven van de langpoot vliegen) en Engerlingen (larven van kevers) vreten de sappige wortels van het gras aan. Hierdoor kan het gras geen water meer opnemen en vervolgens sterft het gras af. Hele stukken toplaag van het gras komen los te liggen en verkleuren naar geel, dood gras. Diverse vogels herkennen dit en gaan op zoek naar de larven onder de gras zoden. Dit zoeken gaat met grof geweld en er worden hele plukken gras overhoop gehaald om deze larven te vangen.
Begrijpelijk is het dat de natuur hier zijn gang kan en mag gaan,
de een z'n dood is de ander z'n brood.

Maar wij als vereniging zitten echter met de gebakken peren. Chemische bestrijdings middelen mag men niet meer gebruiken omdat dit ook de vogels dood.
Voor verschillende verenigingen die gebruik maken van een natuurlijke grasmat is dit een zware aderlating. Het bestrijden met biologische middelen (aaltjes) is een kostbare zaak. De vereniging The Red Baron heeft, samen met de verhuurder, ervoor gekozen om het hele veld om te ploegen en een ander stuk in gebruik te nemen waar de laatste jaren geen gras heeft gestaan. Door onze verhuurder is een vergelijkbaar stuk opnieuw ingezaaid met gras en weer helemaal vlak gerold. Het zal even wennen zijn om straks tussen de tarwe velden te moeten landen maar we gaan het nieuwe seizoen 2023 met een nieuw super vlak veld tegemoet.

Onze dank gaat uit naar onze verhuurder Hein en zijn zoon Noud die hier een perfect veld voor ons hebben neergelegd.