Hier is een overzicht van de veel gebruikte termen en hun beschrijving te vinden.
Onderdelen van een toestel worden benoemd en hun functie, alsmede het effect wat het uitoefent op het toestel tijdens de vlucht.